நிரம்பி வழியும் நினைவுகள்.

கோப்பை முழுவதும் நிரம்பி வழிகிறது
உன் நினைவுகளினால்....

கரும் புள்ளிகள் நிறைந்த கருநாகமொன்று
மெதுவாக ஊர்ந்து செல்கிறது

எதிரிலிருந்து என்னை முழுவதுமாய்
விழுங்கி கொண்டிருக்கிறது பொறித்த மீனின் கண்கள்

மழைக்கால பூச்சியை வெறித்தபடி
உறைந்திருக்கும் பல்லி

எங்கிருந்தோ பிய்த்து வந்த ஆட்டிறைச்சியை
நிதானமாக சுவைத்து கொண்டிருக்கிறதொரு பூனை
தன் பழுப்பு நிற கண்களை உருட்டியபடி

எறும்புகள் மொய்த்த என்னிரவு உணவில் கை வைக்கிறேன்

கோப்பை முழுவதும் நிரம்பி வழிகிறது உன் நினைவுகளினால்....


0 comments: